Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ CCNA 3 Routing and Switching: Scaling Networks

  • 30 August 2018 08:38

H Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College, ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων στην Λευκωσία για το πρόγραμμα CCNA 3 Routing and Switching: Scaling Networks που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την απόκτηση της πιστοποίησης CISCO Certified Networking Associate (CCNA).  To πρόγραμμα είναι επιδοτημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με ποσοστό χορηγίας 80% για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, και θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

CCNA 3 Routing and Switching: Scaling Networks: 03 /09 /2018 - 24 /10/ 2018

Η ενότητα CCNA Exploration απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στον τομέα της δικτύωσης, καθώς διδάσκονται  ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων: από τις βασικές έννοιες μέχρι τη θεωρία και την πρακτική εμπειρία που απαιτούν οι προχωρημένες εφαρμογές και υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες  έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την εποπτική εμπειρία που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση δικτύων, τόσο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσο και σε μεγάλες εταιρίες ή εταιρίες παροχής υπηρεσιών νέων τεχνολογιών. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν στο σημερινό ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον,  χρήσιμα για την εξέλιξη της καριέρας τους εφόδια και επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στο τηλ 22713230 ή ηλεκτρονικά  στο profstud@cycollege.ac.cy.