Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPDs) από το Cyprus College - Επιδοτημένα από την ΑνΑΔ

 • 15 February 2022 08:22

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College (School of Professional Studies), ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για την  περίοδο Φεβρουάριος- Ιούνιος 2022.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

ΕΠΙΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • EMBRACE CONFLICT & ASSERTIVENESS
 • LASER COACHING SHIFT MODEL
 • COACHING FOR SUCCESS
 • LEADERSHIP SKILLS FOR ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS
 • DEVELOPING EXECUTIVE PRESENCE AND MAXIMISING YOUR IMPACT
 • PERFORMANCE APPRAISAL: MANAGER'S GUIDE TO PERFORMANCE REVIEW
 • THE ART OF INTERVIEWING _ THE EMPLOYER PERSPECTIVE
 • HOW TO MANAGE YOUR DIGITAL FOOTPRINT TO GROW YOUR CAREER OR BUSINESS
 • DEVELOPING A COMPLIANCE RISK ASSESSMENT FRAMEWORK
 • ETHICS IN THE WORLD OF BUSINESS
 • FRAUD FUNDAMENTALS FOR EXTERNAL AUDITORS
 • A PRACTICAL APPROACH TO THE AML LEGISLATION - THINKING OUT OF THE "BOX" (LEVEL III)
 • VIRTUAL ASSETS (CRYPTOCURRENCIES) & AML
 • MANAGING MENTAL HEALTH AND WELLBEING IN THE WORKPLACE
 • DIGITAL CUSTOMER CARE, CUSTOMER EXPERIENCE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I)
 • REDEFINING HR PRACTICES IN THE POST COVID-19 ERA
 • H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ KINΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στο  email: SPSNicosia@cycollege.ac.cy