Το Cyprus College Ανακοινώνει Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) – Επιδοτημένα από ΑΝΑΔ

 • 3 February 2021 11:08

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College (School of Professional Studies), η οποία αποτελεί  πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), ανακοινώνει την έναρξη των σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για την  περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2021. Εισηγητές  είναι καταξιωμένα στελέχη της αγοράς που συνδυάζουν πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία με σημαντικές ακαδημαϊκές σπουδές, οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν τις πλέον επίκαιρες γνώσεις, πρακτικές και εμπειρίες τους στο αντικείμενο τους.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

Επιδοτημένα προγράμματα απο ΑΝΑΔ

 • PROCUREMENT FRAUD: THINKING BEYOND THE OBVIOUS
 • FINANCIAL TRANSACTIONS & FRAUD SCHEMES
 • INTERNATIONAL TAX PLANNING- RECENT INCOME TAX LAW AMENDMENTS & RELEVANT
 • ANTI-MONEY LAUNDERING (AML): REGULATION & UPDATES –CYSEC AML EXAM PREP COURSE
 • FINANCIAL SERVICES REGULATORY FRAMEWORK - CYSEC ADVANCED LEVEL EXAM PREP COURSE (NEW SYLLABUS)
 • ESSENTIAL SKILLS FOR NEW MANAGERS
 • ANTI MONEY LAUNDERING LEGISLATION - A HOLISTIC APPROACH (LEVEL II)
 • FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS
 • MANAGING UNCERTAINTY IN THE COVID 19 ERA – THE ISO 31000 STANDARD
 • CYPRUS TAX LAW UPDATES AND NEW DEVELOPMENTS
 • LEGAL ASPECTS OF FRAUD INVESTIGATION IN CYPRUS

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • LEADERSHIP SKILLS: DEVELOP YOURSELF AS A LEADER
 • NETWORKING LIKE A PRO - TURNING CONTACTS INTO CONNECTIONS
 • FRAUD PREVENTION & DETECTION: THE IMPACT OF A STRONG ETHICAL CORPORATE CULTURE
 • RISK MANAGEMENT USING BOW TIES: TOOLS AND TECHNIQUES
 • TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE (CX)- SHAPING THE FUTURE OF YOUR BUSINESS - (TOP MANAGEMENT)
 • TRANSFORMING CUSTOMER EXPERIENCE(CX) – ELEVATING THE SERVICE EXPERIENCE EXCELLENCE (FRONTLINE)
 • BASIC AML PROCEDURES (LEVEL I)
 • A PRACTICAL APPROACH TO THE AML LEGISLATION - THINKING OUT OF THE "BOX" (LEVEL III)
 • AUDIT & ETHICS
 • DEVELOPING A REGULATORY COMPLIANCE RISK ASSESMENT FRAMEWORK

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στο τηλ 22713230 ή  email: profstud@cycollege.ac.cy ή στην ιστοσελίδα http://sps.cycollege.ac.cy