Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ)

  • 25 August 2023 10:03

Το School of Professional Studies ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ) στις 4 Οκτωβρίου 2023.

 

1.Το πρόγραμμα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ΔΛΠΔΤ στην πράξη, με τη βοήθεια ερωτήσεων, υποθέσεων και διαδραστικών ασκήσεων. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εφαρμογής των ΔΛΠΔΤ, καθώς προσφέρει την κατάλληλη γνώση των προτύπων, του τρόπου ερμηνείας και εφαρμογής τους.

 

2.Οι σημειώσεις που έχουν ετοιμαστεί ειδικά για το σεμινάριο, θα χρησιμοποιηθούν από τους υποψήφιους κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, και περιλαμβάνουν πρακτικά παραδείγματα και διαδραστικές ασκήσεις, που θα διευκολύνουν σημαντικά την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου εκ μέρους του συμμετέχοντα.

 

3.Το σεμινάριο θα παραδίδεται στην ελληνική γλώσσα.

 

4.Ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι υβριδικός, δίνοντας στους υποψηφίους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μάθημα με φυσική παρουσία στην τάξη ή εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα θα ηχογραφούνται, και οι ηχογραφήσεις θα είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στον υποψήφιο παρακολουθήσει εκ νέου, εάν το επιθυμεί, στον προσωπικό του χρόνο την παράδοση της ύλης από την εισηγήτρια, για την καλύτερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του.

 

5.Υποψήφιοι που θα ήθελαν επίσημη πιστοποίηση, έχουν την δυνατότητα να παρακαθήσουν σε εξέταση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ) που επεξηγούνται στο σεμινάριο και οι επιτυχόντες θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο Dip IPSAS δίπλα από το όνομα τους. Η απόκτηση του τίτλου δεν πιστοποιεί μόνο ότι ο κάτοχος έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο αλλά, κυριότερα, την επάρκεια των γνώσεων του γύρω από την έμπρακτη εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ. Επιπρόσθετα ο κάτοχος απολαμβάνει περισσότερη επαγγελματική αναγνώριση.

 

6.Η εισηγήτρια είναι ειδική στα ΔΛΠΔΤ και πιστοποιήθηκε από το Chartered Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA) με το δίπλωμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (Dip IPSAS). Επιπρόσθετα είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και είναι μέλος του επαγγελματικού σώματος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Πιστοποιήθηκε σε ένα από τα τέσσερα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου

 

7.Τέλος,στους συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει όλες τις συναντήσεις θα απονεμηθούν 47 μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD).