Σεμινάρια Επαγγελματικής Πιστοποίησης σε θέματα Διεθνής Φορολογίας Επιδοτημένα απο την ΑΝΑΔ. Επαγγελματικός Τίτλος Advanced Diploma in International Taxation (ADIT)

  • 3 September 2019 09:47

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  σε συνεργασία με τους Pantelis Stylianides Institute of Accountancy and Taxatelier Ltd  προσφέρουν σε Λευκωσία και Λεμεσό σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδοτημένα από την ΑΝΑΔ με σκοπό την  απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) o οποίος εξασφαλίζει την παγκόσμια αναγνώριση εξειδίκευσης σε φορολογικά θέματα και  απονέμεται από το Chartered Institute of Taxation (UK). 

 

Ειδικότερα προσφέρονται πλήρεις κύκλοι μαθημάτων για τις ενότητες:

  • Principles of International Taxation (Paper 1)

Έναρξη μαθημάτων  Λεμεσός 06.09.2019  & Λευκωσία 13.09.2019

  • Cyprus Option (Paper 2.03)

Έναρξη μαθημάτων  Λεμεσός 21. 09.2019 

 

  • Transfer Pricing (Paper 3.03)

Έναρξη μαθημάτων  Λευκωσία 06.09.2019   &  Λεμεσός 13.09.2019

 

Ο επαγγελματικός τίτλος ADIT   απευθύνεται σε:

 

  • Δικηγόρους και νομικούς φορολογικούς συμβούλους που έχουν εξειδικευθεί ή επιθυμούν να εξειδικευθούν στο διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο
  • Λογιστές και φοροτέχνες
  • Οικονομικούς συμβούλους και γενικά συμβούλους επιχειρήσεων
  • Στελέχη επιχειρήσεων (με οικονομικό ή νομικό υπόβαθρο)
  • Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών που απασχολούνται στο πεδίο της φορολογίας

 

Με τον κάθε κύκλο μαθημάτων καλύπτεται σε έκταση και αναπτύσσεται σε βάθος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Chartered Institute of Taxation και τις απαιτήσεις για τις εξετάσεις του Διπλώματος, η ύλη της αντίστοιχης Ενότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  Τηλ. 22713230, Email:profstud@cycollege.ac.cy, Pantelis Stylianides Τηλ.22871287, Email:eleni.stylianides@pst.ac.cy , Taxatelier Ltd Τηλ. 22875720,  Email: ctheofilou@taxatelier.com