Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPDs) – Επιδοτημένα από ΑΝΑΔ

  • 18 September 2019 12:18

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College ( School of Professional Studies)  ανακοινώνει την έναρξη των σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για την  περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019. Εισηγητές   είναι καταξιωμένα στελέχη της αγοράς που συνδυάζουν πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία καθώς και σημαντικές ακαδημαϊκές σπουδές και  μεταφέρουν τις πλέον επίκαιρες γνώσεις , πρακτικές και εμπειρίες στο αντικείμενο τους.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  Τηλ. 22713230, στο  E-mail: profstud@cycollege.ac.cy