Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPDs) από το Cyprus College - Επιδοτημένα από την ΑνΑΔ

 • 8 September 2022 08:17

 

Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPDs) από το Cyprus College - Επιδοτημένα από την ΑνΑΔ

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College (School of Professional Studies), ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για την περίοδο Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2022.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

ΕΠΙΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ

 • ANTIMONEY LAUNDERING (AML): REGULATION & UPDATES –CYSEC AML EXAM PREP COURSE
 • FINANCIAL SERVICES REGULATORY FRAMEWORK – CYSEC ADVANCED LEVEL EXAM PREP COURSE
 • INTERNATIONAL TAX PLANNING
 • ESSENTIAL SKILLS FOR NEW MANAGERS
 • LEADERSHIP SKILLS: DEVELOP YOURSELF AS A LEADER
 • MEDIA TRAINING ESSENTIALS: ARE YOU READY TO HARNESS THE POWER OF THE MEDIA?
 • BASIC ANTIMONEY LAUNDERING (AML) PROCEDURES (LEVEL I)
 • ANTIMONEY LAUNDERING LEGISLATION - A HOLISTIC APPROACH (LEVEL II)
 • THE FUNDAMENTALS OF CORPORATE FRAUD
 • THE FUNDAMENTALS OF CORPORATE FRAUD – LIMASSOL
 • MANAGING FRAUD RISK: ADVANCED FRAUD CONCEPTS AND CURRENT TRENDS
 • FRAUD RISK MANAGEMENT – A HOLISTIC APPROACH (LEVEL I)
 • FRAUD RISK MANAGEMENT ADVANCED FRAUD CONCEPTS AND CURRENT TRENDS (LEVEL II)
 • AUDITING ETHICS CHALLENGES AND POSTPANDEMIC CHANGES
 • FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS
 • FINANCIAL TRANSACTIONS & FRAUD SCHEMES
 • MANAGING MENTAL HEALTH AND WELLBEING IN THE WORKPLACE

 

 

 • VIRTUAL ASSETS (CRYPTOCURRENCIES) & AML
 • DIGITAL CUSTOMER CARE, CUSTOMER EXPERIENCE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I)
 • REDEFINING HR PRACTICES IN THE POSTCOVID-19 ERA
 • A PRACTICAL APPROACH TO THE AML LEGISLATION THINKING “OUT OF THE BOX" (LEVEL III)
 • H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ KINΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
 • EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES
 • TRANSFER PRICING: 2022 TAX AMENDMENTS & RELEVANT CONSIDERATIONS

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στο  email: SPSNicosia@cycollege.ac.cy  ή στα τηλέφωνα 22713230 | 25867500  ή στην ιστοσελίδα http://sps.cycollege.ac.cy