Νέο Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPDs) από το Cyprus College - Επιδοτημένα από την ΑνΑΔ

  • 30 January 2023 11:33

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College (School of Professional Studies), ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για την  περίοδο Φεβρουάριος- Ιούνιος 2023.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

ΕΠΙΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ

 
 

 

 

  • CULTIVATE & LEAD WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE
  • EXCELLENCE IN CUSTOMER SERVICE – BEYOND THEORY
  • H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ KINΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
  • A PRACTICAL APPROACH TO THE AML LEGISLATION – THINKING "OUT OF THE BOX" (LEVEL III)
  • VIRTUAL ASSETS (CRYPTOCURRENCIES) & AML
  • BASIC ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) PROCEDURES (LEVEL I)
  • SANCTIONS ESSENTIALS OF COMPLIANCE

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στην Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College  στα τηλέφωνα 22713230 | 25867500  ή στην ιστοσελίδα http://sps.cycollege.ac.cy